Tanderup Kirkes Historie

Tanderup Kirke var oprindelig en romansk granitkirke bygget op af granitkvadre. Rester af den gamle kirke kan ses udefra ved kirkens nordside, hvor der også ses spor af romanske vinduer og en dør.

I slutningen af middelalderen blev det meste af kirken revet ned og genopført som en stengotisk langhuskirke med skib og kor i et.

Materialerne fra den gamle kirke blev genanvendt, hvilket tydeligt kan ses i mange af granitsokkelstenene, som både har runding og udsmykninger.

Portalen

Ved indgangen fra våbenhuset til kirkeskibet ses en portal med søjler og et korsmærket tympanion med et besynderligt slyngværksornament.

Bronzekorset, døbefonden og prædikestolen

I kirken er i nyere tid opsat et kors støbt i bronze og udarbejdet af den fynske kunstner Lotte Olsen. I korset ses en række dyrefod aftryk der viser dyrene (livet) på vej op mod en lysende sol (Gud), men mødes af en vandstrøm (Helligånd) som strømmer ned fra det høje ledsaget af en due.

Under korset er kirkens døbefont anbragt midt i kirken. Døbefonten stammer fra 1100-tallet og viser tydelig aftryk af et spændebånd der engang holdt et trælåg på hængsler fast.

Overfor døbefonten befinder prædikestolen sig, hvor der er fine træskærerarbejder af gamtoftemesteren (1610) med de fire evangelister med hver deres symbol (ynglingsdyr) der holder et blækhus for skribenten.

Alteret

Alteret er opmuret í sten og bærer en renæssance altertavle fra 1601, hvori dog er indsat et nyere billede af Carl Bloch (kopi): Kristus i Emaus.

Kirkeklokkerne

Kirkeklokkerne i tårnet er fra 1443 og støbt af mester Herman fra Lund og fra 1489 støbt af Per Lausen.

Kirkegården

På kirkegården kan man umiddelbart til højre for indgangen finde hjemstavsforfatteren Lars Clausens gravsted fra 1893. Læs mere om kirkegården.

Lysglobe

En lysglobe, hvor man er velkommen til at tænde et lys, er anbragt lige når man kommer ind i kirkeskibet. Der er stole man kan benytte, samt bibel, salmebog og små bønner ligger fremme. 
Læs mere om lysgloben.

Kirken er åben for andagtssøgende og gæster, når der er personale tilstede.

Sognet

Tanderup sogn ligger på Vestfyn i Middelfart Kommune og danner sammen med Gelsted fælles pastorat. Pastoratet tilhører Middelfart provsti i Fyens Stift.

For yderligere information, se: www.sogn.dk