Dåb

Når forældrene ønsker barnet døbt henvender de sig til sognepræsten

-  for aftale om dåbsdato og en dato for et møde forinden, hvor dåbens forløb gennemgås.

Desuden skal navn og adresse på mindst 2, højst 5 faddere medbringes, og hvem, der bærer barnet.

Kontakt: se nederst på siden

Dåbsdatoen kan enten vælges på gudstjenestelisten, se forsiden, eller være en lørdag med lørdagsdåb.

Lørdagsdåbsdatoer i 2023 er:

24. februar

20. april

25. maj

22. juni

I efteråret 2017 var der mange børn, der blev døbt. En dag var helt historisk: 4 børn på en dåbsgudstjeneste:

Dåb

GELSTED KIRKE : Kirkebakken 12, 5591 Gelsted
Telefon 2341 0335 - E-mail: gelstedkirke@gmail.com - CVR 58955914

TANDERUP KIRKE:  Tanderupvej 73, 5591 Gelsted
Telefon 2179 5325 - E-mail: tanderupkirke@hotmail.dk - CVR 36644117

SOGNEPRÆST:  Kim Alex Jacobsen, Gelstedvej 58, 5591 Gelsted
Telefon 2160 7023 - E-mail: KIMJA@km.dk

KIRKEKONTOR:  Kildevej 10, 14, 5463 Harndrup
Telefon 21 46 81 03 - tanderup.sogn@km.dk og gelsted.sogn@km.dk