Menighedsråd Tanderup

Gerda Mathilde Christensen  (Formand, Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen)
Kjærsigvej 21
Strib
5500 Middelfart
Tlf: 20270497
Email: formand@tanderupkirke.dk

Anne Slettemose  (Kasserer, Menigt medlem)
Gl Assensvej 44
Udby
5580 Nørre Aaby
Tlf: 42794705
Email: anne-1503@hotmail.com

Georgina Zelma Cenobia Bodo  (Kontaktperson, Menigt medlem)
Emtekær Gade 4
Emtekær
5592 Ejby
Tlf: 60713989
Email: georgina@sinobi.dk

Anne Mette Bang Jørgensen  (Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen, Menigt medlem)
Enggårdsvej 16
Hjorte
5591 Gelsted
Tlf: 24479013
Email: gertjor1@gmail.com

Hanne Christiansen  (Sekretær, Menigt medlem)
Damgyden 4
Emtekær
5592 Ejby

Kim Alex Jacobsen  (Sognepræst (kirkebogsfører))
Gelstedvej 58
Gelsted
5591 Gelsted
Tlf: 21607023
Email: kimja@km.dk

GELSTED KIRKE : Kirkebakken 12, 5591 Gelsted
Telefon 2341 0335 - E-mail: gelstedkirke@gmail.com - CVR 58955914

TANDERUP KIRKE:  Tanderupvej 73, 5591 Gelsted
Telefon 2179 5325 - E-mail: tanderupkirke@hotmail.dk - CVR 36644117

SOGNEPRÆST:  Kim Alex Jacobsen, Gelstedvej 58, 5591 Gelsted
Telefon 2160 7023 - E-mail: KIMJA@km.dk

KIRKEKONTOR:  Kildevej 10, 14, 5463 Harndrup
Telefon 21 46 81 03 - tanderup.sogn@km.dk og gelsted.sogn@km.dk