Præst og ansatte

Sognepræst

Kim Jacobsen
Telefon: 2160 7023
Mail: KIMJA@km.dk

Kirkekontor

Kirkekontoret: Mathias Axel Bossel Magnussen Thorsson
Kildevej 14, 5463 Harndrup.
Telefon 2146 8103.
E-mail: MATHO@km.dk.
E-mail: gelsted.sogn@km.dk eller Tanderup.sogn@km.dk

Organist for begge kirker

Organist og korleder:  Anna Klosiak.
Telefon: 2112 2950
Mail:  annatonskoli@gmail.com

Kirkesangere for begge kirker

Gelsted og Tanderups Ungdomskor

Medarbejdere Gelsted Kirke
Graver

Esben Knudsen
Telefon  23 41 03 35
E-mail gelstedkirke@gmail.com

Gravermedhjælper

Joan Hemmingsen

Gravermedhjælper

Henny Grill Gravgaard

Gravermedhjælper

Heidi Balle Schösler-Pedersen

Regnskabsfører

Stenagergård, Tellerup 15,  5591 Gelsted.
Telefon: 6449 1249
E-mail: gunvor@stenagergaard.net

Medarbejdere Tanderup Kirke
Graver

Esben Knudsen
Telefon 21 79 53 25
E-mail tanderupkirke@hotmail.dk

Regnskabsfører

Lise Hansen
Telefon 64 43 12 03
E-mail: liseorsbjerg@live.dk

 

GELSTED KIRKE : Kirkebakken 12, 5591 Gelsted
Telefon 2341 0335 - E-mail: gelstedkirke@gmail.com - CVR 58955914

TANDERUP KIRKE:  Tanderupvej 73, 5591 Gelsted
Telefon 2179 5325 - E-mail: tanderupkirke@hotmail.dk - CVR 36644117

SOGNEPRÆST:  Kim Alex Jacobsen, Gelstedvej 58, 5591 Gelsted
Telefon 2160 7023 - E-mail: KIMJA@km.dk

KIRKEKONTOR:  Kildevej 10, 14, 5463 Harndrup
Telefon 21 46 81 03 - tanderup.sogn@km.dk og gelsted.sogn@km.dk