Kirkegården i Gelsted

Kirkegården i Gelsted

Ønsker man at finde en gravsten, er det en mulighed, at den kan findes på følgende link:
www.dk-gravsten.dk.

Gelsted Kirkegård

I 2012 blev trappestenen udvidet, så den er kørevenlig.

Gelsted Kirkegård 2014

Gelsted Kirkegård

Gelsted Kirkegård Kort