Vielse

Når et par ønsker at blive viet kontaktes sognepræsten for at lave aftale om dato for vielsen, - og dato for et  møde forinden, hvor alle ting tilrettelægges i forbindelse med vielsen.

Tidligst 4 mdr. før den ønskede vielse henvender parret sig på bopælskommunen med en ægteskabserklæring. Kommunen udfærdiger en prøvelsesattest. Denne skal afleveres til sognepræsten.

Ønskes navneændring i forbindelse med vielsen, laves en anmodning via www.borger.dk - for begge parter, dersom begge parter ønsker navneændring. Indenfor 3 mdr. er denne navneændring gratis.

Kontakt: se nedenfor.

Kirken

GELSTED KIRKE : Kirkebakken 12, 5591 Gelsted
Telefon 2341 0335 - E-mail: gelstedkirke@gmail.com - CVR 58955914

TANDERUP KIRKE:  Tanderupvej 73, 5591 Gelsted
Telefon 2179 5325 - E-mail: tanderupkirke@hotmail.dk - CVR 36644117

SOGNEPRÆST:  Kim Alex Jacobsen, Gelstedvej 58, 5591 Gelsted
Telefon 2160 7023 - E-mail: KIMJA@km.dk

KIRKEKONTOR:  Kildevej 10, 14, 5463 Harndrup
Telefon 21 46 81 03 - tanderup.sogn@km.dk og gelsted.sogn@km.dk