Menighedsråd Gelsted

Kim Lund  (Formand, Bygningssagkyndig, Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen)
Dalbovej 12
Lunge
5591 Gelsted
Tlf: 24251682
Email: h.k.lund@lund.mail.dk

Erna Kjær Torbensen  (Næstformand, Kontaktperson, Menigt medlem)
Dammen 8
Tårup Mark
5591 Gelsted
Tlf: 30242467
Email: ernakjaer@gmail.com

Lars Overgaard Sørensen  (Kirkeværge, Bygningssagkyndig, Menigt medlem)
Toftevangen 49
Gelsted
5591 Gelsted
Tlf: 41656334
Email: los.gelsted@mail.com

Jesper Bossel Holst Thorsson  (Sekretær, Menigt medlem, Medlem af valgbestyrelsen)
Kirkebakken 4
Gelsted
5591 Gelsted
Tlf: 42663908
Email: jespermed2012@gmail.com

Laura Hansine Blommegaard Nielsen  (Kasserer, Menigt medlem)
Fyrrevej 19
Lunghøj
5591 Gelsted

Annette Zeberg  (Menigt medlem)
Lundevej 7
Gelsted
5591 Gelsted

Eva Hviid Lund  (Menigt medlem, Medlem af valgbestyrelsen)
Dalbovej 10
Lunge
5591 Gelsted

Kim Alex Jacobsen  (Sognepræst (kirkebogsfører))
Gelstedvej 58
Gelsted
5591 Gelsted
Tlf: 21607023
Email: kimja@km.dk

GELSTED KIRKE : Kirkebakken 12, 5591 Gelsted
Telefon 2341 0335 - E-mail: gelstedkirke@gmail.com - CVR 58955914

TANDERUP KIRKE:  Tanderupvej 73, 5591 Gelsted
Telefon 2179 5325 - E-mail: tanderupkirke@hotmail.dk - CVR 36644117

SOGNEPRÆST:  Kim Alex Jacobsen, Gelstedvej 58, 5591 Gelsted
Telefon 2160 7023 - E-mail: KIMJA@km.dk

KIRKEKONTOR:  Kildevej 10, 14, 5463 Harndrup
Telefon 21 46 81 03 - tanderup.sogn@km.dk og gelsted.sogn@km.dk