Hvert år lægger vi årets konfirmandbillede ind:

Her er billeder fra 2017, 2016 og 2015.

Konfirmandholdene 2017, 2016 og 2015.