Kirkegården i Gelsted

Ønsker man at finde en gravsten, er det en mulighed, at den kan findes på følgende link:

www.dk-gravsten.dk.

I 2012 blev trappestenen udvidet, så den er kørevenlig.

Gelsted Kirkegård 2014