Vielse

Når et par ønsker at blive viet kontaktes sognepræsten for at lave de nødvendige aftaler.

Forinden den ønskede vielse henvender parret sig på bopælskommunen med en ægteskabserklæring. Kommunen udfærdiger en prøvelsesattest, som gælder i 4 måneder. Denne skal afleveres til sognepræsten.

Kontakt: se nedenfor.