Navngivning

Inden barnet bliver 6 måneder skal barnet tildeles et navn, enten ved dåb, eller ved navngivning.

Dåb aftales med sognepræsten.

Ønskes alene navngivning, laves der en ansøgning via www.borger.dk, - og navneattest kan fås ved henvendelse til kirkekontoret.

Kontaktoplysninger - se nedenfor.