Ved dødsfald

Lægen, der fortager ligsyn indberetter dødsfaldet.

De pårørende kontakter præsten eller bedemanden, som kan være behjælpelig med at udfærdige en dødsanmeldelse, - og vejleder med de ting der kan være i forbindelse med bisættelse/begravelse.