Hvad gør man, når...?

Fødsel

En fødsel skal ikke længere meddeles til præsten i bopælssognet. Men vær opmærksom på, at hvis I ikke er gift, skal der afleveres en: “Omsorgs og ansvarserklæring” til kirkekontoret: Kirkebakken 12, 5591 Gelsted – dette skal ske hurtigst muligt.

Dåb og navngivelse

Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Det sker enten ved dåb eller navngivelse. I begge tilfælde rettes henvendelse til præsten.

Lørdagsdåb tilbydes i Tanderup og Gelsted Kirker efter aftale med sognepræsten.

Konfirmation

Konfirmation finder som regel sted om foråret i 7. klasse.

Konfirmationen i Gelsted ligger altid sidste søndag i april for 7.a´s vedkommende og første søndag i maj for 7. b, hvis der er en sådan det pågældende år.

I Tanderup er det 1. søndag i maj.

Vielse

Dato for vielse aftales med præsten. Vielser foregår altid i kirken. I god tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset for udstedelse af prøvelsesattest. Denne samt Jeres dåbs- eller navneattest og evt. skilsmissebevilling medbringes til samtalen med præsten.

Dødsfald

Dødsfald skal meldes til præsten i bopælssognet, helst hurtigst muligt. Denne eller bedemanden er behjælpelig med at udfylde papirerne. For aftale om begravelses-/bisættelseshandling i kirken rettes henvendelse til præsten.


Salmevalg: Ønsker man at finde eller høre en salme, kan man gøre det på følgende link: www.dendanskesalmebogonline.dkNavneændring og attester

Kontakt kirkekontoret, Kirkebakken 12, 5591 Gelsted. Skal sagen sendes til Statsamtet eller Kirkeministeriet er præsten behjælpelig med dette.

Bortkomne eller nye attester

Udstedes vederlagsfrit.