De Samarbejdende sogne

De Samarbejdende Sogne er et fællesskab mellem 12 sogne - der mødes jævnligt for:

-  at styrke samarbejdet og det kirkelige fællesskab på tværs af sognegrænser.

-  at muliggøre arrangementer, som er for smalle, for omfattende eller for dyre for det enkelte sogn.

          EJBY    INDSLEV

   BALSLEV         BRENDERUP

UDBY                    HARNDRUP

FØNS                     FJELSTED

  ØRSLEV             GELSTED

      HUSBY      TANDERUP